پروژه طالقانی

مشخصات کلی پروژه طالقانی که توسط شرکت توسعه مسکن آذربایجان انجام شده است به شرح زیر است:

زیر بنای کل:117454متر مربع
نوع کاربری :مسكوني
تعداد بلوك:8
تعداد طبقه:15
تعداد واحد:888
نوع اسكلت:بتني
محل :طالقاني تبریز

 

 

 

 Show FilterShow Pagination


Show Archive Link


Timeline

اکتبر 2020

جولای 2016


Grid


Masonry