Blog

نشریه داخلی استراتژی

تاریخچه پیدایش استراتژی:
سازمان ها به همان اندازه ای که ارتش ها به ا ستراتژی های نظامی نیازدارند به ا ستراتژیهای ک سب و کار نیاز دارند تا به کار خود جهت و هدف بدهند، از منابع به روشی موثرتر استفاده کنند و تصمیمات اتخاذشده از سوی افراد مختلف را هماهنگ کنند. ریشه بسیاری از مفاهیم و نظریات درباره استراتژی کسب و کار، استراتژی نظامی است. واژه استراتژ ی ازکجا نشات گرفته است، این واژه از واژه یونانی   Strategia به معنای“مدیریت نظامی” مشتق شده است. اما مفهوم استراتژی از یونان نشأت نگرفته است: اثر کلاسیک سان تزو ( هنر جنگ ) در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح به عنوان اولین شرح در مورد استراتژی شناخته می شود .

تفاوت کلی اهداف، استراتژی، تاکتیک، تکنیک:
هدفی را که می خواهیم به آن دست یابیم تعریف و مشخص کنیم.

(مقصد)

استراتژی دستیابی به آن هدف را تعیین کنیم.

(مسیر رسیدن به مقصد)

تاکتیک های یا مراحل خرد شده این استراتژی را مشخص کنیم.

(هر بخش از راه را چگونه طی کنیم)

تکنیک های یا روش های اجرای هر مرحله ی تاکتیکی را تعیین کنیم.

( ابزار، روش و راهکارها)

معیار 2 – استراتژی

سازمان‌های متعالی، مأموریت و چشم‌انداز خود را از طریق توسعه یک استراتژی متمرکز بر ذینفعان به اجرا درمی‌آورند. خط مشی‌ها، برنامه‌ها، اهداف و فرآیندها برای تحقق استراتژی، توسعه‌یافته و جاری می‌شوند.

زیر معیارهای معیار استراتژی مدل تعالی سازمانی EFQM 2013 موارد زیر هستند:

الف- استراتژی مبتنی بر درک نیازها و انتظارات تواما ذینفعان و محیط بیرونی است.

ب- استراتژی‌ها مبتنی بر درک قابلیت‌ها و عملکرد درونی است.

ج- استراتژی و خط‌مشی‌های پشتیبان توسعه‌یافته، بازنگری و بروز می‌شوند.

د- استراتژی و خط‌مشی‌های پشتیبان در میان گذاشته‌شده، اجرا و پایش می‌شوند.

استراتژی عنکبوت

عنکبوت موجود بسیار عجیبی است…

وقتی شروع به تنیدن تار میکند، با توجه به محیط زندگی خود برای چگونه تنیدن تار ها نوعی برنامه ریزی بسیار دقیق میکند، عنکبوت وقتی تار ها را بافت دقیقا میداند ساختار و نقشه تار ها به چه صورت است و کنترل تمام بخش های آن را در دست خود دارد. در مرکز این تار مینشیند و تمام راه های ارتباطی به خود را برای شکار زیر نظر میگیرد. کوچکترین تغییر را در ساختار تار خود متوجه میشود که همه ی این ها ناشی از کنترل 100 درصدی این موجود عجیب بر زندگی و تار های خود است.

کافی است مقایسه ای سطحی بین زندگی خود و زندگی عنکبوت و مقدار کنترلی که بر زندگی خود دارید بکنید. قطعا متوجه این موضوع میشوید که کنترل زندگیتان در دستان خودتان نیست، روال زندگی آن طور که میپسندید برای شما پیش نمیرود، چیزی از درون، بدون اینکه خودتان بفهمید شما را به مسیری که میخواهد هدایت میکند.

استراتژی خوب

استراتژی خوب با تقلید ناپذیری و یگانگی‌ای سروکار دارد که سازمان از طریق راهکارهایی آن را ایجاد می کند و اساس استراتژی، انتخاب مناسب‌ترین راه برای انجام فعالیتها به شیوه ای بهتر از رقبا است.

ابهام زیادی در مورد معنای واقعی استراتژی وجود دارد. استراتژی فی‌النفسه به معنای اقدام نیست؛ همچنین به معنای ماموریت، بیانیه ماموریت و یا هدف بلند مدت نیست.

استراتژی سازمان را قادر می سازد تا از نظر موقعیتی که در بازار اشغال می کند به سازمانی منحصر به فرد تبدیل شود.

استراتژی خوب باید با تعریف روشنی از صنعت و محصولات و خدمات همراه باشد. در واقع استراتژی سازمان را قادرمی سازد تا تصمیمات درستی را در خصوص اقدامات مربوط به راهکار بگیرد.

مدیران غالبا اثربخشی عملیاتی را با استراتژی اشتباه می‌گیرند. بهترین شیوه ها ضرورتا موقعیت منحصر به فردی را برای سازمان ایجاد نمی کنند زیرا به آسانی در کوتاه مدت تا میان مدت قابل تقلید هستند. همچنین، استراتژی باید دارای پیوستگی باشد اما بسیاری از مدیران نمی توانند در جست‌جوی خود برای تعالی عملیات سازمان این امر را محقق کنند استراتژی خوب استراتژی است که از ترکیب دو رویکرد درون_بیرون و بیرون_درون استفاده کند.

رویکرد بیرون_درون بر مبنای تدوین استراتژی عمدتا با استفاده از چشم انداز بازار و برای بهره برداری از فرصتها قراردارد.

رویکرد درون_بیرون با تدوین استراتژی بر مبنای منابع، توانایی ها و شایستگی های سازمان سروکار دارد و در عین حال بر مبنای نقاط قوت آن از فرصتها بهره برداری می‌کند.

ماتریس SWOTچیست؟؟؟

ابزار SWOT یا سوآت به‌طور خلاصه فرصت‌ها و تهدیدات محیط خارج از مرزهای سازمان را در تقابل با نقاط قوت و ضعف داخلی بررسی می‌کند؛ بنابراین برای ارزیابی تناسب میان سازمان با محیط و زمینه‌ای که در آن کار می‌کند، عالی است. فرضیه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه هر سازمانی که تناسب بیشتری با محیط فعالیتش داشته باشد، نسبت به سازمان‌هایی که فاقد تناسب هستند، شانس بقای بیشتری دارد. درواقع داشتن خلاصه‌ای از فرصت‌ها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف اساسی، تأثیر به سزایی در توسعه استراتژی سازمان خواهد داشت، بنابراین آشنایی با این ابزار مهم است.

این اعلان را به اشتراک گذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *